Hanke
Utvecklingsprojekt - 93625

Sipoon Matkailun helmiä

Kehittämisyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf

27.02.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen hallinnoija SILMU ry järjestää yritysryhmähankkeessa mukana oleville kuudelle matkailualan yritykselle heidän tarpeensa mukaista koulutusta yhteisten palvelupakettien tekoa sekä yrityskohtaisia toimenpiteitä varten. Tavoitteena on saada aikaan vähintään kaksi uutta palvelupakettia jokaista osallistuvaa yritystä kohden. Yhteisiä palvelupaketteja on tarkoitus koota 3 kpl. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 53 280,63 euroa, josta 25 % on yrittäjien omarahoitusosuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93625

Aloituspäivämäärä

27.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
aktivitetsturism
digitalisering
kultur
kvinnor
marknadsföring
matturism
nya tjänster
närproducerad mat
nätverk
produktutveckling
sociala medier
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt