Projekt
Lokal utveckling - 230603

Sisä-Suomen kalaraaka-aineen kartoitus

Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry

22.02.2023 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on tuottaa selvittää alueen 1- ja 2- luokan kalastajien nykyinen kalastusvolyymi ja kalastuspotentiaali, olemassa olevat kalasatamat sekä käsittelytilat ja muu raaka-aineen kokoamiseen tähtäävä infrastruktuuri. Selvitys koskee Sisä-Suomen kalatalouden olemassa olevaa alkutuotantoa ja siihen liittyvää jalostusta, infrastruktuuria, raaka-ainevirtoja, kalastajien investointitarpeita sekä nykyistä logistiikkaa. Myös nykyiset ja potentiaaliset kalan ostajat selvitetään mahdollisuuksien mukaan. Syntyvän selvityksen pohjalta pystytään myöhemmässä vaiheessa laatimaan sekä paikallisia että alueellisia suunnitelmia ja suosituksia raaka-aineen saatavuuden parantamiseksi. Tällaisia suosituksia voivat olla vaikka kalasatamien kehittämisehdotukset tai hileasemien ja purkupaikkojen sijoittumista koskevat suositukset. Lopulta saadaan selville Sisä-Suomen ammattikalastuksen nykytila ja kalan alkutuotannon alkukäsittelyn infrastruktuurin kannattavuus ja logistiikan kehittäminen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230603

Startdatum

22.02.2023

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Lokal utveckling

Underåtgärd

3.1 Lokal utveckling

Typ av åtgärd

Lokal utveckling

Åtgärdens specifierare

Lokala utvecklingsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner