Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 242105

Sivuvirrasta tulovirraksi

Vuonteen Kalankasvatuslaitos

05.05.2023 - 30.04.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tässä hankkeessa testataan kalantuotannon sivuvirtojen tuotteistamista korkean arvon jatkojalosteiksi. Kiertotalouden näkökulmasta ns. Green Fishing ideologia uudistaa kalankasvatus- ja käsittelyprosesseja. Kalayritykset pääsevät kehittämällä vaikuttamaan omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja brändäämään omaa toimintaansa yhtenä biotalouden osa-alueena. Yritys on tekemässä sukupolvenvaihdosta ja laajentaa toimialaa kalaöljyn ja muista sivuvirroista saatavien raaka-aineiden tuotteistamiseen. Kalaöljy puristetaan sivuvirroista, ruodoista, päästä ja kalanlihasta, joita tulee lohen perkaamisesta. Visio on saada ongelmajätteenä tällä hetkellä oleva sivuvirta hyötykäyttöön aluksi omasta tuotannosta tulevien perkuujätteiden osalta, myöhemmin onnistuessaan laajentamalla toimintaa myös muilta kalankasvattajilta tuleviin sivuvirtoihin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

242105

Startdatum

05.05.2023

Slutdatum

30.04.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Innovationer, utveckling och rådgivning om vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner