Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 23447

Skagle gästhamn

Finlands Sjöräddningssällskap Molpe Sjöräddare rf

31.05.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Detta projekt syftar till att utveckla den befintliga gästhamnen vid Bredskärs fiskehamn genom att uppföra en ny sjöräddningsstation där det även finns sociala utrymmen som kommer att vara tillgängliga för de som använder sig av gästhamnen. Projektet har två målgrupper och målsättningar; Den första målsättningen är att bygga en ny stationsbyggnad för den frivilliga sjöräddningsföreningen Molpe Sjöräddare r.f. eftersom den befintliga byggnaden inte längre uppfyller de behov som finns. Den nya byggnaden skulle fungera som omklädningsrum, materialförvaring samt samlingsutrymme för sjöräddarna och den skulle möjliggöra en fortsatt utveckling av den så viktiga sjöräddningen inom området. Den andra målsättningen är att göra Bredskärs fiskehamn till en mera attraktiv gästhamn. Hamnen finns redan idag utmärkt på sjökort som gästhamn och finns även upptagen på tjänster som Suomen Vierassatamat Oy, men det finns i dagsläget ingen service tillgänglig. Idag har de som använder sig av gästhamnen inte ens tillgång till el eller vatten. Genom att göra en del av den nya sjöräddningsstationen tillgänglig för de som använder gästhamnen, får de tillgång till el, vatten, bastu- och duschutrymmen vilket gör gästhamnen till ett mycket bättre alternativ för övernattning än vad den är i dagens läge. Omklädningsrummet och skolningsutrymmet kommer även att vara möjligt att hyra i t.ex. konferens- eller mötessyfte och är därmed tillgänglig även för ickemedlemmar.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

23447

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt