Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 23447

Skagle gästhamn

Finlands Sjöräddningssällskap Molpe Sjöräddare rf

01.06.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Detta projekt syftar till att utveckla den befintliga gästhamnen vid Bredskärs fiskehamn genom att uppföra en ny sjöräddningsstation där det även finns sociala utrymmen som kommer att vara tillgängliga för de som använder sig av gästhamnen. Projektet har två målgrupper och målsättningar; Den första målsättningen är att bygga en ny stationsbyggnad för den frivilliga sjöräddningsföreningen Molpe Sjöräddare r.f. eftersom den befintliga byggnaden inte längre uppfyller de behov som finns. Den nya byggnaden skulle fungera som omklädningsrum, materialförvaring samt samlingsutrymme för sjöräddarna och den skulle möjliggöra en fortsatt utveckling av den så viktiga sjöräddningen inom området. Den andra målsättningen är att göra Bredskärs fiskehamn till en mera attraktiv gästhamn. Hamnen finns redan idag utmärkt på sjökort som gästhamn och finns även upptagen på tjänster som Suomen Vierassatamat Oy, men det finns i dagsläget ingen service tillgänglig. Idag har de som använder sig av gästhamnen inte ens tillgång till el eller vatten. Genom att göra en del av den nya sjöräddningsstationen tillgänglig för de som använder gästhamnen, får de tillgång till el, vatten, bastu- och duschutrymmen vilket gör gästhamnen till ett mycket bättre alternativ för övernattning än vad den är i dagens läge. Omklädningsrummet och skolningsutrymmet kommer även att vara möjligt att hyra i t.ex. konferens- eller mötessyfte och är därmed tillgänglig även för ickemedlemmar.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

23447

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

25.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner