Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 128986

Skärgårdens jaktfrämjande

Skärlandet-Torsö Jaktförening r.f.

01.04.2020 - 28.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Skärlandet-Torsö jaktförening r.f. avser renovera sitt slakteri med kylrum för att kunna tillfredsställa de mål som en ändamålsenlig kötthantering kräver. Föreningen avser även bygga ett grilltak invid slakteriet, för att ha en plats att samlas vid under jakt och vid andra tillfällen. Grilltaket planeras även kunna användas av övriga ortsbor vid behov.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

128986

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

28.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner