Hanke
Investering - 40336

Små Invest

Aktion Österbotten rf

31.01.2017 - 24.11.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Små invest är ett investeringsprojekt med vilket man kan skapa en mångsidigare användning av områdets byagårdar, gemensamma anläggningar, utöka antalet aktiva människor i byarna. Med hjälp av temaprojektet hoppas vi kunna få mera aktivitet i och öka byggnadernas användningsgrad göra boendemiljön trivsammare och tryggare. Avsikten är även att aktivera nya människor genom investeringar som lockar nya användargrupper till gemensamma utrymmen och anläggningar. Uppsnyggning av omgivningen och åtgärder som förbättrar energieffektiviteten bidrar till ett mera hållbart samhälle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

40336

Aloituspäivämäärä

31.01.2017

Loppumispäivämäärä

24.11.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt