Projekt
- 40336

Små Invest

Aktion Österbotten rf

01.02.2017 - 24.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Små invest är ett investeringsprojekt med vilket man kan skapa en mångsidigare användning av områdets byagårdar, gemensamma anläggningar, utöka antalet aktiva människor i byarna. Med hjälp av temaprojektet hoppas vi kunna få mera aktivitet i och öka byggnadernas användningsgrad göra boendemiljön trivsammare och tryggare. Avsikten är även att aktivera nya människor genom investeringar som lockar nya användargrupper till gemensamma utrymmen och anläggningar. Uppsnyggning av omgivningen och åtgärder som förbättrar energieffektiviteten bidrar till ett mera hållbart samhälle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

40336

Startdatum

01.02.2017

Slutdatum

24.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Underåtgärd

7.0 Koordineringsdel 7 åtgärden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kordineringsdel 7 åtgärden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner