Projekt
Utvecklingsprojekt - 149404

Smart lokal distansarbetshub – pilotprojekt Backgränd

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

31.12.2020 - 08.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet har som mål att skapa ett koncept för hur man kan starta en smart lokal distansarbetshub men också verkställa en sådan hub i praktiken i Backgränd by i Raseborgs stad. Det behövs modellbyar som kan stå som exempel för andra byar eller lokala samhällen, inte bara i Svenskfinland eller Finland utan också på en nordisk- och europeisk nivå. Eftersom projektet utgör en länk i Smarta byar-initiativet kommer resultaten att följas upp via temagruppen som verkar vid Landsbygdsnätverksenheten i Seinäjoki (JSM) och det europeiska smart village-nätverket. Hela projektet bygger på att minimera onödiga pendlingsmönster och stärka lokalsamhällets livs- och arbetsmiljö. Genom att folk vistas mer i ett lokalsamhälle finns också ett bättre underlag som konsumenter av lokalt producerad mat mm. Hållbarhetsaspekten är således en viktig utgångspunkt i projektet. Fokus ligger på att stärka byagemenskapen, skapa en ny service i det lokala samhället samt involvera fritidsbosättningen som en resurs för det lokala samhällets utveckling. Projektet kommer att samverka med pågående projekt och nätverk gällande smarta byar såväl nationellt som internationellt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

149404

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

08.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner