Projekt
Utvecklingsprojekt - 38794

Smart med skärgårdsvirke

Södra skogsreviret rf, Eteläinen metsäreviiri ry

01.03.2017 - 04.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Smart med skärgårdsvirke är ett samarbetsprojekt på Pomo väst område mellan Södra skogsreviret och yrkeshögskolan Novia där skogsreviret är den sökande. Projketet är ett utvecklingsprojekt där målsättningen är att skapa nya fungerande logistikhanteringar i skärgården där virke och framom allt specialvirke kan tas tillvara från fastighets och skogsägare i skärgården. Hanteringen skall bli lönsam för markägaren och resusurser bör riktas till att skapa jobb för befintliga företagare och unga nya företagare i skärgården. Användare av specialvirke i bygden bör hittas så att slutanvädare (ex snickerier ) kan ta del av råvaran som om också mindre bandsågar som kan såga upp stockarna. Målet är 10 nya permanenta årsarbeten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

38794

Startdatum

01.03.2017

Slutdatum

04.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner