Projekt
Utvecklingsprojekt - 143131

Smart villages – Älykkäitä ratkaisuja ja mitattavia tuloksia (SEROI+)

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry

15.01.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Smart Villages -hankkeen tavoitteena on avata Smart Villages -käsitettä alueen asukkaille ja auttaa kahden toimenpidekokeilun kautta maaseudun yhteisöjä suunnittelemaan ja luomaan uusia ja parempia palveluita ja toimintamalleja alueelle. Toimenpidekokeiluissa hyödynnetään sekä kehitetään olemassa olevaa SEROI+-metodologiaa ja yhteistyömallia. Toimenpidekokeilut tehdään yhteistyössä kolmen kansainvälisen hankekumppanin kanssa. Metodologia auttaa ymmärtämään minkälaisilla toimilla voidaan saavuttaa suurin taloudellinen, mutta myös ympäristöllinen ja sosiaalinen etu alueella. Smart Villages -teemaa ja SEROI+-metodologian opetuksia tehdään tunnetuksi erilaisten työpajojen, tapahtumien ja muun yhteistyön avulla. Kansainvälisellä yhteistyöllä tuodaan lisäarvoa toimenpidekokeiluihin sekä Smart Villages -teemaiseen toimintaan Leader-ryhmän alueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

143131

Startdatum

15.01.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner