Projekt
Utvecklingsprojekt - 48659

Smarta lösningar – på min gård i lokala nätverk

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

31.07.2017 - 27.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

"Smarta lösningar - på min gård i lokala nätverk " är ett projekt vars syfte är att kartlägga de österbottniska producenternas behov av samt intresse för att delta i olika utvecklingsåtgärder som befrämjar cirkulär ekonomi. Projektet kartlägger nuläget inom Sitras s.k. fem insatsområden och förutsättningarna för att kunna förverkliga cirkulär ekonomi i den österbottniska jordbruksbranschen. Projektets målsättning är också att skapa och stärka samarbets- och kunskapsnätverk till stöd för utvecklingen av cirkulär ekonomi. Projektet ordnar också informations- och diskussionstillfällen med temat "Cirkulär ekonomi - nuläge och framtid". Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga producenterna i Österbotten. Projektet vänder sig även till ovan nämnda regionens läroanstalter inom naturbruk, som söker information om cirkulär ekonomi. Projektet riktar sig också till regionens konsumenter av jordbruksprodukter och indirekt till övriga inom jordbruks- och skogsbrukskedjan t.ex. till livsmedelsförädlare, handeln, maskinförsäljare mm. Projektet riktar sig också till branschens samarbetspartner t.ex. SLC; Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f., Österbottens svenska producentförbund r.f., Lantbrukssällskapet i Österbotten, andra projekt eller organisationer som arrangerar liknande verksamhet till samma målgrupp i Finland t.ex. Finlands svenska Marthaförbundet r.f. Yrkesakademin i Österbotten (YA!) är projektets ansökare till projekt "Smarta lösningar - på min gård i lokala nätverk" Projektet "Smarta lösningar - på min gård i lokala nätverk" verksamhet sker under tiden 1.9.2017 - 31.8.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

48659

Startdatum

31.07.2017

Slutdatum

27.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner