Projekt
Utveckling - 185891

SMARTA vatten

Ålands Vatten Ab

13.02.2022 - 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

SMARTA VATTEN främjar jordbrukets vattenvård och biologiska mångfald genom samarbete, innovation & lokalt genomförande. Syftet med projektet är att medvetenheten, viljan och de praktiska förutsättningarna för jordbrukare på Åland att jobba och göra lämpliga lokala insatser för vattenvård och biodiversitet förbättras. Jordbrukarens insatser är i centrum i projektets nya handlingssätt. Genom ökad klarhet, vägledning, träning och delaktighet, får jordbrukarna kunskap och verktyg att aktivt jobba för bättre vattenhantering på sin gård eller tillsammans med andra göra vattenvårdande insatser i sitt vattendragsområde. Projektet ger möjlighet att lära sig om, testa och demonstrera nya metoder, innovationer och samarbetsformer. Genom gemensamt upptäckande och utbyte av erfarenheter och kunskap eftersträvar man ett effektiverat utnyttjande av näringsflöden och minskade näringsförluster. Målsättningen är att sjöarnas, vattentäkternas och kustvattenförekomsternas ekologiska status förbättras. Projektet omfattar kompetenssökande utbildningsprogram, planering och rådgivning gällande gårdsspecifika lösningar, information, kommunikation och nätverkande, inspirations- och kunskapsspridning, samt samarbete med demonstrationsgårdar som visar hur olika metoder och verktyg kan tas bruk. Koordinerade och områdesvisa åtgärder eftersträvar den bästa och kostnadseffektivaste miljöeffekten, pådriven av jordbrukarna själva, som en naturlig del av deras övriga miljöåtaganden i sin jordbruksverksamhet. Arbetet resulterar i en större jordbruksbaserad gemenskap som tillsammans jobbar för vattenvård, klimat och biodiversitet på Åland.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (elpyminen 2021–2022)

Projektnummer

185891

Startdatum

13.02.2022

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Prioritet

4

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

7.6 Utredningar och studier

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredning av naturarvet och åtgärder för ökad miljömedvetenhet

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

4a

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner