Projekt
Utvecklingsprojekt - 135705

Smartare tillsammans

Pomoväst rf

01.06.2020 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

I projektet Smartare tillsammans ämnar Leadergrupperna Lokalkraft Leader Åland rf, I samma båt - samassa veneessä rf ry och Pomoväst rf samarbeta kring byautveckling, natur och miljöfrågor samt det egna kvalitetsarbetet. Arbetet görs genom gemensamma studiebesök, webinarier och utbyte av erfarenheter mellan grupperna. Målsättningen är att genom projektet skapa nya nätverk för samarbete mellan grupperna och därmed öka kvaliteten på arbetet inom Leaderverksamheten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

135705

Startdatum

01.06.2020

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner