Hanke
Utvecklingsprojekt - 135450

Smartare tillsammans

I samma båt - samassa veneessä ry;I samma båt - samassa veneessä rf

31.05.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

I projektet Smarta tillsammans ämnar Leadergrupperna Lokalkraft Leader Åland rf, I samma båt - samassa veneessä rf ry och Pomoväst rf samarbeta kring byautveckling, natur och miljöfrågor samt det egna kvalitetsarbetet. Arbetet görs genom gemensamma studiebesök, webinarier och utbyte av erfarenheter mellan grupperna. Målsättningen är att genom projektet skapa nya nätverk för samarbete mellan grupperna och därmed öka kvaliteten på arbetet inom Leaderverksamheten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

135450

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt