Projekt
Utveckling - 142131

Smartare tillsammans

Lokalkraft Leader Åland rf

19.08.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

I projektet Smartare tillsammans ämnar Leadergrupperna Lokalkraft Leader Åland rf, I samma båt - samassa veneessä rf ry och Pomoväst rf samarbeta kring byautveckling, natur och miljöfrågor samt det egna kvalitetsarbetet. Arbetet görs genom gemensamma studiebesök, webinarier och utbyte av erfarenheter mellan grupperna. Målsättningen är att genom projektet skapa nya nätverk för samarbete mellan grupperna och därmed öka kvaliteten på arbetet inom Leaderverksamheten.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

142131

Startdatum

19.08.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Utveckling, interregionalt

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner