Projekt
Utvecklingsprojekt - 135450

Smartare tillsammans

I samma båt - samassa veneessä ry;I samma båt - samassa veneessä rf

01.06.2020 - 16.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

I projektet Smarta tillsammans ämnar Leadergrupperna Lokalkraft Leader Åland rf, I samma båt - samassa veneessä rf ry och Pomoväst rf samarbeta kring byautveckling, natur och miljöfrågor samt det egna kvalitetsarbetet. Arbetet görs genom gemensamma studiebesök, webinarier och utbyte av erfarenheter mellan grupperna. Målsättningen är att genom projektet skapa nya nätverk för samarbete mellan grupperna och därmed öka kvaliteten på arbetet inom Leaderverksamheten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

135450

Startdatum

01.06.2020

Slutdatum

16.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner