Projekt
Beredningspenning - 278539

Sodankylän matkailun yritysryhmän valmisteluhanke

Sodankylän kunta

- 30.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yritysryhmähankkeena Sodankylän matkailun kehittämisessä voidaan luoda kestävä pohja alueen matkailulle. Hanke ei vain paranna matkailukokemusta, vaan myös edistää paikallista elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja ympäristön hyvinvointia. Tavoitteena on toimia lähtökohtana laajemmalle keskustelulle ja yhteistyölle matkailun kehittämisessä Sodankylässä. Jotta tämä hanke saataisiin käyntiin, tarvitaan perusteellinen kartoitus mukaan lähtevistä yrityksistä sekä heidän tarpeistaan. Koska kunnassa ei ole riittävästi resursseja hankevalmisteluun, valmistelurahalla on tarkoitus palkata lisäresursseja tähän työhön. Yritysryhmähankkeen tarve on tunnistettu yrittäjien kanssa käydyissä keskusteluissa sekä työpajoissa, joissa pohdittiin alueen matkailutarjontaa kansainvälisille asiakkaille. Kohderyhmänä ovat kaikki Sodankylän kunnan matkailun parissa toimivat pienyrittäjät, jotka haluavat verkostoitua sekä kehittää omaa toimintaansa. Hanke madaltaa kynnystä yritysten yhteistyölle ja verkostoitumiselle. Samalla lisää yhteishenkeä, yhteisöllisyyttä sekä monipuolistaa mahdollisuuksia matkailun kehittämiselle Sodankylässä. Valmistelu pyritään toteuttamaan alkukeväästä 2024, jolloin varsinaista hanketta päästäisiin hakemaan kesään 2024 mennessä. Sodankylän kunta toimii valmisteluhankkeen hakijana ja hallinnoijana ja huolehtii hankkeen valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä ja työntekijän palkkauksesta sekä työtiloista. Hankkeesta toimitetaan rahoittajalle raportti toimenpiteiden toteuttamisesta ja varsinaisen yritysryhmähankkeen alustava luonnos, mikäli hankkeelle katsotaan olevan edellytyksiä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278539

Slutdatum

30.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för företags- eller jordbrukarsgruppsprojekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner