Projekt
Utvecklingsprojekt - 34041

Soinin ExtremePark -hanke

Soinin kunta

03.04.2017 - 23.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ulkoilu on osa lähes kaikkien suomalaisten elämää. Koko aikuisväestöstä 96 % harrastaa jotakin ulkoilulajia vuoden mittaan. Eri selvityksissä luontomatkailu on nähty sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävimmäksi matkailun tulevaisuuden kasvusuunnaksi. Nousevia trendejä ovat mm. perinteisiin liittyvät arvot, joka viittaa matkailijan tarpeeseen perehtyä paikalliseen elämäntapaan ja tekemiseen. Soinissa on maakunnallisesti sekä kansallisesti merkittäviä mahdollisuuksia kehittää luontoon perustuvaa virkistys- ja matkailupalvelutoimintaa. Alueen luonto on monimuotoista, maisemaltaan monipuolista ja hyvinkin vaihtelevaa. Metsäisyys, suot sekä lukuisat pienet järvet ja lammet erottavat Soinin muusta Etelä-Pohjanmaasta. Ympäröivä luonto tarjoaa monimuotoisia mahdollisuuksia kehittää matkailu- ja virkistystoimintaa palvelevaa reitistöinfrastruktuuria ja tätä kautta uusia luontoreittejä ja paikallista luonto- ja kulttuuriarvoja arvostavaa ja niihin perustuvaa virkistys- ja matkailutoimintaa. Vuorenmaan rinnehiihtoalue ympäristöineen on keskeisin Soinin matkailua palveleva kärkikohde, jossa on paljon kehittämismahdollisuuksia alueen luonnonolosuhteista sekä vaihtelevista maastonmuodoista johtuen. Alue myös toimii lähivirkistyskohteena alueen asukkaille. Hankkeen toimesta rinnehiihtokeskuksen kehittämistä tullaan lähestymään uudesta näkökulmasta. Rinne on lyhyydestään huolimatta varsin jyrkkä ja tämä mahdollistaa alueen kehittämisen sellaisten lajien näkökulmasta, jossa on esimerkiksi tarve tehdä useita toistoja lyhyemmillä matkoilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

34041

Startdatum

03.04.2017

Slutdatum

23.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner