Projekt
Allmännyttiga investeringar - 109900

Solel på Kobbarna

Föreningen Kobba Klintars Vänner rf

02.10.2019 - 31.07.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet är att installera solceller på södra sidan taket till toaletterna och att installera en elcentral i oljemagasinet. Projektets mål är att minska användningen av bensin på Kobba klintar. Idag använder vi ett bensindrivet elverk. När projektet är genomfört kommer det gamla elverket att finnas kvar som reservströmkälla. Installationerna beräknas utföras under våren 2020 så att det nya systemet kan användas när caféet öppnar för säsongen vid midsommar.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

109900

Startdatum

02.10.2019

Slutdatum

31.07.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner