Projekt
Utvecklingsprojekt - 167474

Solrutten utför sjömätningar för bättre tillgänglighet och ett tryggare båtliv i Österbotten

Andelslaget Solrutten

15.05.2021 - 30.11.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Andelslaget Solrutten genomför ett projekt vars syfte är att undersöka, kartlägga och planera för säkrare allmänna lokala båtrutter i kommunerna Malax, Korsnäs, Vasa och Korsholm. I regionen finns sedan flera årtionden ett stort antal båtrutter i mycket flitigt bruk för såväl lokal turism som för fritidsbruk. Enligt de uppgifter vi har färdas nästan varannan kustösterbottning i rutterna minst en gång per säsong. Båtlivet i Österbotten utgör således en verklig folkrörelse med stor betydelse för livskvaliteten och regionens dragningskraft. Utmaningen är att djupen i rutterna inte är undersökta heltäckande, varför ett stort antal olyckor rapporteras in årligen. Säsongen har småningom förlängts avsevärt in mot hösten, vilket ställer allt högre krav på goda leder, även av räddningstjänsten. Genom detta Leaderprojekt kan omkring 100 - 120 km av de här båtrutterna undersökas. De rutter som berörs utgörs i huvudsak av redan registrerade rutter som inte djupundersökts. Efter att de undersökts görs nya farledsplaner och djupangivelser för lederna ges i syfte att även ge ökad säkerhet. Planerna registreras i farledsregistret och blir då synliga för båtfarare. De blir då rätt snabbt synliga i elektroniska navigationsinstrument och kan då navigeras i svarare förhållanden och i skymning och mörker. Registrerade rutter beaktas även bättre i samhällsplanering. Efterhand höjer vi sedan även kvaliteten på rutternas säkerhetsutrustning (remmare) genom att i vår kontinuerliga verksamhet successivt övergå till grövre prickar (remmare). En liten del av rutterna utgör icke registrerade, och de läggs upp på Solruttens hemsida. Med det här specifika projektet har vi tagit fasta på att öka tillgänglighet till rekreationsplatser vars bryggor inte varit tillgängliga då djupen inte varit kända. Det här i syfte att ge båtfarare och turism fler valmöjligheter. Platserna utgörs bl.a. av Storskär, Högskär, Skiten, Bockören, Bredhällan, Molpe, Lillgrund, Harvungen, Töjby, Grytskär, och Märigrund.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

167474

Startdatum

15.05.2021

Slutdatum

30.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner