Projekt
Utvecklingsprojekt - 149603

Songwriters of Kvarken – Österbotten

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

01.03.2021 - 21.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Songwriters of Kvarken - är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten, Lappfjärds folkhögskola, Musikmakarna i Örnsköldsvik och KulturAkademin i Storuman. Musikbranschen har ändrats radikalt i och med digitaliseringen. Produktion av musik av internationell standard kan idag utföras med en vanlig dator. Tröskeln för att producera musik är idag obefintlig och möjligheten att nå ut med musiken via online kanaler är förhållandevis stor. För att nå den internationella musikmarknaden med kommersiella produkter behövs ett samspel mellan ett gott musikaliskt hantverk, spetskunskaper inom produktion och innovativ kreativitet. För kommersiell musikexport behövs även ett nätverk till förlag, skivbolag och internationella musikorganisationen. Den transnationella projekthelheten Songwriters of Kvarkens huvudsakliga mål är att etablera ett gränsöverskridande kompetensnätverk inom låtskrivning och musikexport i Kvarkenregionen. Genom projektet vill konsortiet på sikt förbättra förutsättningarna för musiker, producenter, låtskrivare och sångare i de deltagande regionerna. Detta görs genom att ta fram transregionala koncept och kompetenshöjningsåtgärder som fokuserar på hur man kan sammanslå och dela på resurser i form av gemensamma aktiviteter som t.ex. online-föreläsningar och låtskrivarläger. Samtidigt kartlägger projektet regionernas samlade kritiska massa, kompetenser och behov av kompetenshöjande åtgärder inom musikbranschen med fokus på musikexport. Projektet pågår 1.3.2021-30.6.2022

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

149603

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

21.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner