Projekt
Beredningspenning - 266531

Sosiaalisen myynnin esiselvityshanke

Ylivieskan kaupunki

- 29.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ylivieskalaisilta yrityksiltä on tullut toiveita saada tukea ja koulutusta sosiaaliseen myyntiin. Selvityshankkeella kartoitetaan potentiaalisten yritysten tarpeet ja mahdollisuudet osallistua Sosiaalisen myynnin hankkeeseen. Esiselvityksellä tiedoitetaan ja kerrotaan hankkeesta eri kanavilla. Selvityksessä järjestetään yhteistyöpalavereita yrittäjien kanssa, missä kartoitetaan yritysten tarpeita. Selvityksessä kartoitetaan koulutuskumppanit ja suoritetaan kilpailutus. Selvityksen aikana tehdään alustavat sopimukset hankkeeseen mukaan tulevien yritysten kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

266531

Slutdatum

29.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för företags- eller jordbrukarsgruppsprojekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner