Projekt
Utvecklingsprojekt - 10091

Sotakoulu kuntoon: Ristiinan Brahelinna pitäjäntaloksi (Sotku)

Helsingin Yliopisto

01.09.2015 - 14.08.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen kohteena on Ristiinan Brahelinna eli vanha Sotakoulu, josta halutaan kehittää historiallisia arvoja kunnioittaen paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhdistysten sekä matkailun tarpeita palveleva monitoiminen pitäjäntalo. Hankkeessa suoritetaan rakennuksen inventointi, dokumentointi sekä kulttuuri- ja rakennushistoriallinen taustoitus sekä näihin perustuva korjaussuunnitelma sillä tarkkuudella, että rakennuksen perinteitä kunniottava ja kulttuurisesti kestävä kunnostaminen on mahdollista. Edelleen hankkeessa selvitetään rakennuksen tulevat käyttötarpeet sekä suunnitelma niiden toteuttamiseksi. Hankkeessa aktivoidaan asukkaita paikalliseen kehittämiseen ja vahvistetaan sosiaalista pääomaa. Monien yhdistysten osallistuminen alusta alkaen hankkeeseen synnyttää yhteistyötä, vahvistaa yhteishenkeä ja verkostoja sekä luo uusia verkostosuhteita. Hankkeen aikana muodostuu paikallista laajempi, kansallinen toimijaverkosto, jonka avulla hankkeen paikalliseen toteutukseen tulee uutta tietoa ja osaamista. Verkostoituminen on tärkeitä suunniteltaessa sotakoulurakennuksen peruskorjausta ja entisöinnin rahoitusta. Hankkeessa on kaksi osiota: 1) taustoitus ja inventointi sekä 2) toimintojen suunnittelu. Nämä vaiheet toteutetaan vuorovaikutuksessa kaikkien hankkeessa olevien tahojen kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

10091

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

14.08.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner