Projekt
Utvecklingsprojekt - 202388

Sote-talli -hanke

Korpisaaren Säätiö sr

15.05.2022 - 14.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hevosavusteisten hyvinvointipalvelujen hyvinvointivaikutukset ovat laajasti tunnustettuja ja monin paikoin ne ovat osa julkisen sosiaali- ja terveyshuollon, sekä kehitysvamma- ja mielenterveystyön kuntoutusprosesseja. Näiden palvelujen kirjo ja tuottavien ammattilaisten määrä ovat lisääntyneet viime vuosina paljon niin Suomessa kuin Euroopassakin. Tulevaisuudessa näiden palvelujen hankintavastuu siirtyy uusille hyvinvointialueille. Haasteena on, että sosiaali- ja terveyspalveluina tarjottava hevosavusteinen toiminta ei ole selkeästi määriteltyä, säädeltyä, eikä sen laatua valvota kokonaisuutena. Lisäksi toimintaa saa tuottaa kuka tahansa koulutustaustasta riippumatta. Alan yhdistykset pyrkivät osaltaan edistämään ja yhtenäistämään palvelujen laatukriteerejä ja omavalvontaa. Joitain yksittäisiä palveluille myönnettäviä laatumerkkejä on laadittu ja lakiin kirjattuja määräyksiä on mm. eläinsuojelulle ja sote-palveluille, mutta ne eivät riitä takaamaan laadukasta, turvallista, ammattitaitoista ja eläinten kannalta eettistä sote-palvelua. Hankinnan tekijä ei voi nykyisin olla varma hankintansa laadusta ja turvallisuudesta. Hän joutuukin luottamaan täysin omaan harkintaansa sekä kokemukseensa sopivan palvelun sekä tuottajan valinnassa. On tärkeää, että hevosavusteiset sote-palvelut ovat jatkossakin osa hyvinvointialueiden palvelutarjontaa. Tärkeää on myös se, että hankinnan tekijä saa helposti luotettavan ja varmennetun tiedon palvelun sisällöstä, laadusta, tuottajan ammattitaidosta sekä turvallisuudesta. Hanke kehittää yhteistyössä hyvinvointialueemme soteviranomaisten, hevosavusteisia palveluja tutkivien tahojen sekä alan vahvojen ammattilaistoimijoiden kanssa sote-talli -kriteeristön, jonka pohjalta viranomainen voi helposti tehdä hankintapäätöksiä. Vuosia alan pioneerityötä kehittämisen, toteuttamisen ja kouluttamisen saralla tehneellä Toiskan Terapeuttisella Tallilla on valmius ja osaaminen sote-talli -kriteeristön kehittämiseen, lanseeraamiseen ja levittämiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

202388

Startdatum

15.05.2022

Slutdatum

14.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner