Hanke
Utvecklingsprojekt - 83972

SoteVirittämö pienyrittäjille

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.12.2018 - 30.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Sote-kenttä on tällä hetkellä voimakkaassa murroksessa. Kehittyminen on toiminnan jatkumisen edellytys sote-alan mikro- ja pienyrityssektorille, ja siihen yritykset tarvitsevat nyt tukea ja aktivointia. Mikroyritysten mukana olo tulevaisuudessakin auttaa lähipalveluiden säilyttämisessä ja uusien synnyttämisessä maaseutualueilla ja pienemmillä paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Näitä toimijoita ei ole varaa menettää Sote-uudistuksen "myrskyssä". Hankkeen avulla etsitään, tiedotetaan ja aktivoidaan mukaan niitä kehittämishaluisia Sote-alan mikro- ja pienyrityksiä, jotka haluavat olla tulevassa Sote-kentässä mukana liiketoiminnallisesti vahvempina ja entistä ammattitaitoisempina tarjoamassa asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluja. Aktivoidaan Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla toimivia sote-alan mikro- ja pienyrityksiä kehittämään yritystoimintaansa ja kannattavuuttaan liiketoiminnan, laadunhallinnan, omavalvonnan, viestinnän ja markkinoinnin sekä digi-palvelujen näkökulmasta. Tavoitteena on saada syntymään yritysryhmähanke. Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.3.2020. Hankkeen yhteistyökumppanina Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n sote-verkosto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83972

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt