Hanke
Utvecklingsprojekt - 74745

SOTU – somella tulosta

Jämsän kaupunki

30.06.2018 - 23.02.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

SOTU - somella tulosta on matkailu- ja palveluyritysten yritysryhmähanke, jossa toteutetaan yrityslähtöisesti suunnitelmallisia markkinoinnin toimenpiteitä ja analysoidaan niiden tuloksellisuutta, lisätään yritysten matkailupalvelujen näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa uusilla tuotteilla, uusissa kohderyhmissä ja uusissa kohdemaissa, helpotetaan asiakkaan ostotapahtumaa rakentamalla yhteiset nettisivut ja online-kauppapaikka sekä vakiinnutetaan markkinoinnin yhteistyön muoto Himoksen ja Jämsän alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

74745

Aloituspäivämäärä

30.06.2018

Loppumispäivämäärä

23.02.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt