Hanke
Utveckling - 103113

Spektrum

Lokalkraft Leader Åland rf

31.07.2019 - 30.03.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Spektrum är ett interregionalt samarbetsprojekt mellan Lokalkraft Leader Åland och Finlandssvenska 4H, Yrkesakademin i Österbotten (Aktion Österbotten), Skördefestens Vänner, nätverket Bärkraft.ax, Företagsam skärgård m.fl. Projektet skall lyfta upp och marknadsföra temat hållbarhet genom att sprida information och goda exempel på hållbart agerande i vardagen, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, samt ge möjlighet till nätverkande mellan hållbarhetsaktörer på Åland och i Finland, utbyta best praxis och inspirera till handling och utveckling.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

103113

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

30.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utveckling

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Utveckling, interregionalt

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt