Projekt
Utveckling - 103113

Spektrum

Lokalkraft Leader Åland rf

01.08.2019 - 31.03.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Spektrum är ett interregionalt samarbetsprojekt mellan Lokalkraft Leader Åland och Finlandssvenska 4H, Yrkesakademin i Österbotten (Aktion Österbotten), Skördefestens Vänner, nätverket Bärkraft.ax, Företagsam skärgård m.fl. Projektet skall lyfta upp och marknadsföra temat hållbarhet genom att sprida information och goda exempel på hållbart agerande i vardagen, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, samt ge möjlighet till nätverkande mellan hållbarhetsaktörer på Åland och i Finland, utbyta best praxis och inspirera till handling och utveckling.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

103113

Startdatum

01.08.2019

Slutdatum

31.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Utveckling, interregionalt

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner