Hanke
Utvecklingsprojekt - 97435

Spektrum – hållbarhetsvecka och kunskapsmaterial

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

31.07.2019 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Projektets direkta mål är att synliggöra och stärka aktörer som satsar hållbart och att ge möjlighet för aktörerna till nätverkande. Projektets mål är även att lyfta upp och marknadsföra temat hållbarhet och goda exempel på hållbart agerande för en bredare allmänhet i Österbotten och så sprida information och goda exempel för flera aktörer att påbörja sitt hållbarhetsarbete. Ytterligare producerar projektet informationsmaterial om hållbar utveckling och cirkulärekonomi. Genom att uppnå dessa direkta mål kommer projektet att bidra till det övergripande syftet om en ökad insikt i och aktion för en hållbar livsstil. För en långsiktig hållbarhet så, att kommande generationer skall ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. För att projektets direkta mål skall uppfyllas behöver projektaktiviteterna ge det konkreta resultatet Hållbarhetsveckan i Österbotten samt informationsmaterial om cirkulärekonomi. Projektet samverkar i stöd av ett samarbetsavtal med Lokalkraft Leader Åland LAG. Målet med samarbetet är att skapa ett nätverk mellan hållbarhetsaktörer i Åland och Österbotten, utbyta best praxis och starta en dialog kring cirkulärekonomi. Hållbarhetsveckan är ett samarbete mellan flera organisationer och samlar aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. Hållbarhetsveckan fokuserar på de utmaningar samhället står inför och tillsammans testa lösningar som bidrar till en miljömässigt, ekonomiskt, och socialt hållbar levnadsmiljö. Hållbarhetsveckan lyfter fram goda idéer, praktiska exempel och effektiva aktörer som finns i Österbotten. Ett digert informationsmaterial kring cirkulärekonomi kompletterar de mer folkliga aktiviteterna.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

97435

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Cirkulär ekonomi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt