Projekt
Utvecklingsprojekt - 153839

St Olav Österbotten

Kvarnen samkommun

01.01.2021 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet St Olav Österbotten är ett fortsättningsprojekt på förstudie-projektet CULTCRAFT. St Olav Österbotten-projektet har för avsikt, att utifrån de utredning och kartläggningar som utförts i förstudien, skapa en kulturrutt i Österbotten. Syftet är att Österbotten ska bli del av den nordligaste kulturrutten certifierad via Europarådet, nämligen St Olavsrutten. För att kunna bli certifierad som kulturrutt krävs både historisk bevisning och dokumentering av kultur- och naturminnen i området. Vidare krävs goda kontakter och nätverk till både de nordiska organisationerna som handhar St Olavsrutten och även till övriga europeiska certifierade kulturrutter. Det krävs även en välfungerande infrastruktur av kulturella och historiska upplevelser och evenemang, mat- och övernattningsmöjligheter utmed den kommande rutten. Projektet St Olav Österbotten skapar dessa förutsättningar för att Österbotten ska få en certifierad europeisk kulturrutt. Projektet ska informera och kommunicera ut idéen om en egen kulturrutt i Österbotten till kommuner, föreningar, församlingar, myndigheter, företag, utvecklingsbolag och allmänheten genom att ordna informationstillfällen, föreläsningar, seminarier och workshops. Målsättningen i projektet är även att fortsätta den historiska och kulturella kartläggningen av St Olavs minnen i Österbotten, planera för en kommande ruttdragning i medeltidens pilgrims fotspår, planera den kommande infrastrukturen utmed rutten, skapa en organisationsstruktur för koordineringen och certifieringsansökan av St Olavsrutten i Österbotten och skapa behövliga kontakter till nordiska och europeiska samarbetspartners. Kvarnen samkommun fungerar som projektägare och Kristinestads näringslivscentral AB och Svenska Österbottens förbund för kultur och bildning/KulturÖsterbotten fungerar som delgenomförare i projektet. Projekttiden är 1.1.2021-31.12.2022.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

153839

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner