Projekt
Investeringsprojekt - 278763

St Olav Ostrobothnia förenar Österbotten

Kvarnen samkommun

- 30.10.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pilgrimsvandringsleden St Olav Ostrobothnia sträcker sig från Karleby i norr till Sideby i söder. Leder består av 21 dagsetapper och totalt ca. 500 km. Ansökning om certifiering av St Olav Ostrobothnia sändes in i december 2023 till St Olofsleder i Finland rf. som fungerar som ACSOW:s nationella samordnare i Finland. Vår certifieringsansökan kommer först att behandlas i styrelsen för St Olofsleder i Finland rf., varefter vår certifieringsansökan och St Olofsleder i Finlands rf:s utlåtande sänds till ACSOW i Trondheim för slutligt beslut. Vi förväntar oss att bli certifierade under vårvintern 2024. Efter godkänd certifiering bör St Olav Ostrobothnia få en slutlig ruttmärkning, som har godkänts av ACSOW. Det här betyder att vi följer den ”Merkehåndbok for Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim” som ACSOW förutsätter för godkända och certifierade St Olavsrutter i Norden. I Merkehåndboken finns ett regelsystem för vilka typer av märken och symbolik som får användas vid ruttmärkningen av lederna i Norden. Utmed samtliga europeiska kulturrutter är kulturarvssymboliken mycket synlig. Den sammanför leden med logon, broschyrer och produkter. Projektet utvecklar kulturarvssymbolik och låter trycka infoskyltar och ruttmärker med St Olav symbolik, vi placerar ut lådor för pilgrimspass i terrängen och milstenar i Karleby, Vasa och Kristinestad. Ruttmärkningen av pilgrimsvandringsleden St Olav Ostrobothnia utförs med hjälp av frivilliga i Österbotten, vilket betyder att mobilisering och aktivering av föreningar, kommuner, enskilda aktörer och organisationer är en viktig del i det konkreta ruttmärkningsarbetet. Pilgrimsvandringsleden St Olav Ostrobothnia ska förena Österbotten.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278763

Slutdatum

30.10.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner