Projekt
Investeringsprojekt - 266839

Ståbacka byanät

Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy

- 30.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projekt Byanät Ståbackas målsättning är att nå ut till alla hushåll och företag i Ståbacka by med optisk fiberkabel för att säkerställa goda och förmånliga bredbandsförbindelser på minst 1 Gbit/s samt kabel-TV utsändningar. Projektets ägare är Närpes stads dotterbolag Dynamo Net som sedan starten 2002 verkat för utbyggnad av ett operatörsneutralt fibernät i Närpes och dess byar. Dynamo Nets samarbetspartner Ståbacka Centralantenn driver byns kabel-TV nät och kan via projektet förnya och framtidssäkra sin verksamhet genom att flytta över till det optiska fibernätet. Målet är att höja byns livs- och attraktionskraft tack vare förbättrad service, som t.ex. möjligheter till diversifierad företagsverksamhet samt distansarbete och -vård.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

266839

Slutdatum

30.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Bredbandsinvesteringar på landsbygden

Typ av åtgärd

Bredbandsinvesteringar på landsbygden

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinvesteringar på landsbygden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner