Projekt
Utvecklingsprojekt - 155738

Stannare för hållbar utveckling på landsbygden – STRATEGI

Åbo Akademi

01.05.2021 - 31.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet undersöker landsbygdsorters kapacitet att hantera externa utmaningar. Utgångspunkten är att hållbar utveckling är beroende av faktorer som tillit, kulturell sammanhållning, entreprenörskapsanda och myndighetsorganisationernas funktion. Genom att fokusera på stannarnas perspektiv, dvs. personer som tagit beslutet att stanna på landsbygden i olika tidsepoker under efterkrigstiden, kan de faktorer som är avgörande för landsbygdsorters hållbara utveckling i den finlandssvenska verkligheten belysas. Projektet undersöker dels direkt de rurala stannarna, dels den roll myndigheter och andra organisationer haft för utvecklingen. På basen av de faktorer projektet tar fram genomför projektet en utvecklingsinsats i tre kommuner där en lokal och regional utvecklingsstrategi tas fram. Projektet konstruerar en läroprocess för lokala och regionala organisationer och resultaten blir av relevans också för de nationella och övernationella nivåerna.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

155738

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

31.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner