Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 168890

Starrböle 2.0

Starrböle skjutbaneförening rf

30.04.2021 - 03.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet skall digitalisera skjutbanefunktionerna, öka säkerheten på banan, minska miljöbelastningen och förbättra informationen såväl internt som externt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

168890

Startdatum

30.04.2021

Slutdatum

03.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner