Hanke
Utvecklingsprojekt - 67189

Startup Refugees goes Country

Phoenix ry

31.05.2018 - 10.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Startup Refugees goes Countryside on pilottihanke, jonka tavoite on kehittää Startup Refugees -verkoston luomaa toimintamallia Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla. Startup Refugees tukee vasta maahan muuttaneita pakolaistaustaisia ihmisiä työllistymisessä ja yrittäjyydessä laajan yrittäjien ja organisaatioiden muodostaman vapaaehtoisverkoston avulla. Verkosto on luonut yksinkertaisen nopean työ- ja yrittäjyysperäisen kotoutumisen mallin, jonka tavoitteena on, että turvapaikanhakijoiden ja vasta maahan muuttaneiden inhimillinen resurssi otetaan käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa heidän itsensä, asuinympäristönsä ja yhteiskunnan hyväksi. Vuoden kestävän Startup Refugees goes Countryside -hankkeen tavoitteena edistää turvapaikanhakijoiden työelämäosallisuutta ja aktiivisuutta sekä ehkäistä lähtömaassa saavutetun ammatillisen osaamisen katoamista Pudasjärven kaupungin sekä myös Sievin, Haapajärven ja Ylivieskan alueella. Samalla keskeisenä tavoitteena on kasvattaa Pudasjärven ja lähialueiden ihmisten ja yritysten elinvoimaisuutta. Hankkeen aikana kehitetään Startup Refugees -toimintamallia Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla ja rakennetaan yritys- ja yhteistyöverkostoa maaseudun kaupungeissa. Keskeisiin toimintoihin kuuluvat työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksien tarjoaminen sekä tuki yrittäjyyteen. Kyseessä on pilottihanke, jonka tarkoituksena on myös lisätä tietoa siitä, millainen laajempi hankekokonaisuus aluetta voisi hyödyttää ja millaisia muotoja Startup Refugeesin nopea työllistymisen- ja yrittäjyyden kautta kotoumisen mallille voidaa Pohjois-Pohjanmaalla rakentaa. Tarkoituksena on siis yhtäältä saada aikaan konkreettisia tuloksia turvapaikanhakijoiden ja muiden pakolaistaustaisten ihmisten työllistymisen ja yrittäjyyden suhteen mutta samalla etsiä myös uusia tapoja tukea alueen elinvoimaisuutta ja kehittää yhteistyötä yritysten kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

67189

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

10.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Flyktingar/invandrare
Internationell/Internationalisering
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt