Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 194093

Stella Polaris

Närpes Hembygdsförening r.f.

28.02.2022 - 15.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Stella Polaris-projektet syftar till att förverkliga ett fullständigt unikt museum. I Sverige finns på Lövö ett annat Stella Polaris museum. Det finns där eftersom en av stellisterna bodde och arbetade på Lövö. Svenska armens (FRO) radiospanare fanns på Lövö och hade anställt honom redan 1944. när han kom som flykting till Härnösand. Stella Polaris betyder i detta sammanhang den hemliga operationen som Finlands försvarsmakt verkställde hösten 1944. Genast efter vapenstilleståndsavtalet med Sovjet fördes i största hemlighet signalspanarna och avlyssnat material till Sverige. Allt som allt fördes 750 "stellister" till Sverige. Denna hemliga transport startade i Keuruu, samling skedde i Närpes och därifrån for man med fartyg till Härnösand i Sverige. Ett museum om denna unika händelse har väckt intresse i både Finland och Sverige. Muséet kommer att utformas som ett modernt digitalt museum, där besökarna med hjälp av touch screens bekantar sig med hela händelseförloppet med Stella Polaris. I museet kommer att finnas 5 st touch screens, där besökarna individuellt väljer en skärm på antingen svenska, finska eller engelska. Text och bilder kan studeras på samma sätt som i en Power Point presentation. Allt i egen takt. Ett urval av de radioapparater som användes under krigstiden kommer även att ställas ut i en del av museet. I Närpes finns en privat samling av krigstida radioapparater som ägaren ställer ut i museet. Museibesökarna kan i princip sköta sitt besök självständigt, men en guide kommer att finnas tillhanda om behov på dennes hjälp finns.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

194093

Startdatum

28.02.2022

Slutdatum

15.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner