Projekt
Utvecklingsprojekt - 295261

Stolt producent!

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Informationsförmedlingsprojektet Stolt producent! har ambitionen att bistå lantbrukare, trädgårds- och pälsdjursproducenter i svenska Österbotten med framtidsbild, framtidstro och framtidskompetens. Detta görs genom att ordna informationstillfällen, publicera positiva och informativa nyheter på sociala medier samt ordna framtidsspaningar och nätverkssammankomster, varav en del i form av studieresor. Under projekttiden 1.6 2024 - 31.12 2026 arrangeras 38 tillställningar av olika slag och det målsatta deltagarantalet är 1155 personer. 80 nyheter publiceras med förväntat totalt 80 000 visningar. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur s.k./Yrkesakademin i Österbotten är projektets genomförare. Projektets planering och verkställande sker i samarbete med producenternas organisationer. Effekten av projektet är högre kompetens hos deltagarna att navigera i en föränderlig verksamhetsmiljö. Sådana effekter är anpassning till klimatförändring, till förändrade marknader, till ny teknik och inte minst att ta till sig ny kunskap och nya idéer som kommer via forskning. Projektets attityd är att det lyckas bäst i en positiv miljö där man inte bara ser problem utan även möjligheter. Projektet hjälper även målgruppen att bygga och stärka nätverk. Lyckas vi i vår målsättning har såväl den ekonomiska, ekologiska som den sociala hållbarheten stärkts hos målgruppen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

295261

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedlingsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner