Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 143617

Storgatan 4/Open LAB

Musikcafé After Eight rf

31.12.2020 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Målet är att fortsätta utveckla ett modernt ungdoms-, integrations- och kulturarbete i Musikcafé After Eights utrymmen. Fokus ligger på lågtröskelverksamhet ss. öppna lab-kvällar, ledda workshops och olika evenemang som ger deltagare möjlighet att tillsammans utveckla nya intressen. Utrymmena skall vara lättillgängliga och ändamålsenliga så att man, obeoende av fysiska handikapp eller andra begränsningar, kan ta del av aktiviteter som erbjuds. Vi ser också de kreativa processerna som en bra väg till integration, ökat välmående och social samverkan. Utrymmena på Storgatan 4 skall göras lättillgängliga så att man, obeoende av fysiska eller andra begränsningar, kan ta del av aktiviteter som erbjuds inom föreningen och genom olika projekt (Maker space, Leader och GRoW, ESF). Fastigheten från 1830-talet i centrum av Jakobstad kan idag inte erbjuda dessa möjligheter varför följande åtgärder planeras 2021: ny entré och dörr till fastigheten från After Eights innergård, ramp, inva-WC och tvättutrymme, breddade dörrar/öppningar invändigt och flexibla arbetsstationer.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

143617

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner