Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 94442

Stundars husdjurspark

Stundars r.f.

30.04.2019 - 16.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Stundars husdjurspark (270 m2) byggs på Stundars friluftsmuseiområde i Solf, Korsholm. Husdjursparken blir en trivsam plats med ändamålsenliga besökshagar där både djur och besökare trivs. Husdjur som får, getter, kaniner och höns kommer att finnas på plats från vår till höst på museiområdet. Besökare kan tillsammans med djurskötare gå in i djurhagarna för att komma djuren nära, gosa med dem och sköta om dem. På intilliggande mark har fåren och getterna större beteshagar och djurparken kompletteras med bänkar och bord för rekreation. Den nya husdjursparken möjliggör utvecklandet av nya omsorgspaket och Green Care både för grupper och enskilda, såväl ortsbor som turister. Som friluftsmuseiområde är satsningen på husdjur och besöksdjurhagar en naturlig fortsättning på att levandegöra kulturarvet i Österbotten från perioden 1870-1920. Husdjursparken kommer att glädja våra museibesökare från vår till höst (april-september). Djurguidningar och olika aktiviteter utvecklas och erbjuds särskilt till grupper från skolor, daghem samt olika grupp- och äldreboenden. Husdjursparken bidrar till att göra Solf till en attraktiv boendemiljö. Vi sätter särskild vikt vid att göra husdjursparken tillgänglig även för funktionshindrade genom att se till att portar är tillräckligt breda samt att underlaget håller för rullstolar, barnvagnar etc.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

94442

Startdatum

30.04.2019

Slutdatum

16.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner