Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 133380

Suinutupa-kioskin laajennushanke

Suinulan kyläyhdistys r.y.

29.06.2020 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on laajentaa vuonna 2002 rakennettua Suinutupa -kioskia vastaamaan kylän nykyisiä tarpeita. Tämä toteutetaan rakentamalla kioskin yhteyteen terassin alueelle, kahdeksan henkilön, huoneistoalaltaan 9 m2, kokoontumispaikka kyläläisille. Suinutupa sijaitsee keskellä kyläämme, se on muodostunut tärkeäksi kohtaamispaikaksi ja kyläyhdistyksen tapahtumapaikaksi. Laajennus mahdollistaa kyläläisten ja kyläyhdistyksen toiminnan lisäämistä ko. tiloissa. Lisäksi lisätila vastaa todettuun tarpeeseen nykyisen kioskin lounaspaikkojen laajentamiseksi 18-paikkaiseksi. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

133380

Aloituspäivämäärä

29.06.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt