Projekt
Utvecklingsprojekt - 114244

Sujuvasti seuraavalle – onnistunut omistajanvaihdos maaseudun pienille yrityksille

Yrityssalo Oy

01.01.2020 - 10.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Omistajanvaihdokset ovat osa yrityksen luonnollista elinkaarta. Toimivan yrityksen jatkon turvaaminen on sekä talouden, työntekijöiden että yrittäjän itsensä kannalta tärkeää. Yrityskauppa voi olla myös yrityksen perustamista turvallisempi ja helpompi tapa yrittäjäksi ryhtymiselle. Omistajanvaihdokset ovat tärkeä kasvun väline. Yritys voi kasvaa laajentamalla omaa toimintaansa tai ostaa toisen yrityksen olemassa olevaa liiketoimintaa ja asiakkuuksia. Yrityskaupoilla voidaan laajentaa omia markkinoita tai ottaa haltuun uusia liiketoiminta-alueita. Terveessä taloudessa yritysten omistajanvaihdokset osaltaan synnyttävät kasvua ja ylläpitävät talouden dynamiikkaa. Tässä hankkeessa lähtökohtana on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen maaseutualueen mikro- ja pienyrityksissä Salossa. Tavoitteena on ohjata kohderyhmään kuuluvat yritykset - sekä ikääntyvät yrittäjät että potentiaaliset jatkajat - asiantuntijoiden kanssa toteutettaviin avoimiin tiedonjakotilaisuuksiin, sen jälkeen kohdistettuihin teemakohtaisiin tietoiskuihin ja lopuksi yrityskohtaiseen klinikkatapaamiseen (ns. aktivointi max 2-3 h/yritys). Hankkeen tavoitteena on tiedonvälityksen keinoin tarjota ajankohtaisinta tietoa, hyviä case-esimerkkejä sekä kartoittaa mahdollisuudet yrityskaupan/sukupolven vaihdoksen toteuttamiseen. Hankkeen toiminta on avointa ja mahdollisimman helposti lähestyttävää. Avoimien tilaisuuksien osalta hyödynnetään teknologiaa (vrt. livestriimaus ja tallenne, webinaari). Asiantuntijapuheenvuoroista koostetaan artikkeleita, joita jaetaan sähköisissä kanavissa ja medialle tavoitteena herättää laajempaa mielenkiintoa aiheeseen. Hankkeen tuloksena on jaettu aiheeseen liittyvää tietoa laaja-alaisesti eri keinoin, kartoitettu kohderyhmän mahdollisuudet ja myötävaikutettu onnistuneiden yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten toteutumiseen suunnitelmallisesti. Hankkeen tuloksena on syntynyt yhteinen verkosto, jossa omistajanvaihdoksen asiantuntijat toimivat yhdessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

114244

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

10.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner