Projekt
Utvecklingsprojekt - 34525

Sukumetsät seuraavalle (SUKSEE)

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.06.2017 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Metsänomistuksen rakenteellisia ongelmia ovat yhtäältä pienehkö tilakoko ja toisaalta se, että perinnönjakojen yhteydessä tiloja edelleen pirstotaan. Kansallisen metsästrategian sekä hallitusohjelman tavoitteena on tilakoon kasvattaminen sekä kuolinpesien purkaminen. Mikäli nyt pirstaleiseen metsänomistus- ja metsätilarakenteeseen saataisiin aikaan myönteistä kehitystä, tukisi se samalla myös puun tarjontaa kasvavalle metsäteollisuudelle. Yksityisten metsänomistus Pohjois-Karjalassa jakaantuu siten, että omistajista perheitä (toisin sanoa metsä omistetaan yksin tai yhdessä puolison kanssa) on 73%, yhtymiä 15% ja perikuntia 12%. Yli 5 ha omistavien kuolinpesien määrä Pohjois-Karjalassa on 3 161 kappaletta. Yhteismetsien lukumäärä on viime vuosina ollut selvässä kasvussa yhteismetsälainsäädännön kehittämisen sekä tehostuneen hanketoiminnan ja neuvonnan seurauksena. Uusien yhteismetsien perustaminen, vanhojen yhteismetsien laajentuminen ja yhteismetsien toiminnan kaikinpuolinen helpottaminen on eräs parhaista tavoista lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsätaloutta. Hankealueella toimii tällä hetkellä kaikkiaan 19 yhteismetsää (13 900 hehtaaria). Hallituksen tuloverolain muutos uudesta metsälahjavähennyksestä on tullut voimaan vuoden 2017 alusta. Metsälahjavähennyksen täysimääräinen hyödyntäminen voidaan saavuttaa aktiivisella metsänhoidolla ja runsailla hakkuilla. Hanke toteutetaan tiedonvälityshankkeena aikavälillä 1.6.2017 - 31.12.2018. Hankkeen tuloksena toteutuu kuolinpesien tiedotustilaisuuksia 11, joihin osallistuu 300 henkeä sekä metsänomistajatilaisuuksia 10, joihin osallistuu 300 henkeä. Hankkeen Internet- sivut sijoitetaan www.metsakeskus.fi -sivujen yhteyteen. Näille sivuille laitetaan oheistieto hankkeen aihepiiristä, mm listat kaupallisista omistajanvaihdospalvelujen tarjoajista ja linkki metsälahjavähennyslaskuriin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

34525

Startdatum

01.06.2017

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner