Projekt
Utvecklingsprojekt - 279023

SULAKE – HANKE

Muuramen Yrittäjät r.y.

- 30.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yrittäjyys, monialainen yhteistyö ja kestävän kehityksen mahdollistaminen on keskeisessä roolissa alueellisen elinvoiman ja kasvun turvaamisessa. Tulevaisuuden Muuramen alueen kehittämisen suunnitteluhanke tuottaa esiselvityksen tulevaisuuden laajemmalle kuntayhteistyössä tehtävälle kehityshankkeelle. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa tarpeet alueen mikro- ja pk-yritysten kasvun tukemiseen, työvoiman saannin edistämiseen, verkostoitumiseen sekä vihreän siirtymän hankkeiden että kestävän kehityksen (vastuullisuus) toimenpiteiden edistämiseen. Lisäksi selvitetään tarpeet sekä mahdollisuudet kunnan ja yrittäjien yhteistyön kehittämiselle. Hanke tuottaa painotetun tietoperustan ja perusteltuja ratkaisumalleja jatkohankkeiden pohjaksi. Ennalta valittuja kartoitusta ja kehittämistä ohjaavia teemoja ovat vastuullisuus, monialainen yhteistyö, digitalisaation ja robotiikan hyödyntäminen sekä työvoiman saatavuuden turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

279023

Slutdatum

30.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner