Projekt
Utvecklingsprojekt - 155047

Suo as a Service

Oulun Yliopisto

31.12.2020 - 30.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vastatakseen kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin Suomen hallituksen strategisena tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Turpeen energiakäytön vähentäminen vaikuttaa suoraan alalla oleviin työpaikkoihin. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla turvetuotanto on merkittävässä roolissa. Suo as a Service -hankkeen päätavoitteena on tuottaa nopeasti käyttöönotettavia liiketoimintamalleja, sekä tarjota potentiaalisia tulevaisuuden skenaarioita turvetuotantoalueiden kannattavalle ja ympäristöystävälliselle liiketoiminnalle Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa. Selvityksessä muodostetaan yleisesti hyödynnettäviä toimenpiteitä, millä voidaan tukea paikallista elinkeinotoimintaa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen pääkohderyhmät ovat turvetuotannosta kiinnostuneet yritykset, kunnat sekä Ely-keskus. Hankkeen lopputuloksena saadaan toimenpidesuositukset turvetuotantoalueita hyödyntävän liiketoiminnan kehittämiseksi Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa 0-1, 1-5 ja 5-10 vuoden aikajänteellä. Toimenpidesuositukset mahdollistavat käytännön kokeilut myöhemmissä vaiheissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

155047

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner