Projekt
Utvecklingsprojekt - 128742

Suojaa SiKana- sika-ja siipikarjatilojen tautiriskienhallinnan kehittämishanke

Suomen Sikayrittäjät ry

01.05.2020 - 31.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sika- ja siipikarjatuotantoa uhkaavat vakavat eläintaudit, joilta suojautumiseen on koronavirus-pandemian myötä herätty aiempaa aktiivisemmin. Poikkeuksellisessa tilanteessa Suomen Sikayrittäjät ry, Suomen Siipikarjaliitto ry ja Eläinten terveys ETT ry tiivistävät hankeyhteistyötä vakavien tautiuhkien hallitsemiseksi ja uusien toimintatapojen sekä yhteistyön kehittämiseksi. Hankeidea on lähtenyt sika- ja siipikarjatilojen akuutista tarpeesta tilojen tautiriskienhallintakäytäntöjen vahvistamiseksi sekä uusien toimintatapojen löytämiseksi. Hankkeessa lisätään tuottajien, tiloilla työskentelevien henkilöiden ja eläinlääkäreiden tietoutta tarttuvista eläintaudeista ja niiden torjunnasta, jotta suomalaiset tuotantoeläimet pysyisivät terveinä. Lisäksi arvioidaan ja kehitetään tilojen tautisuojauksen tasoa ja hyödynnetään arvioinneista saatavia tai jo olemassa olevia tuloksia tautisuojauksen parantamiseen ja vertailuun pitopaikkojen välillä. Hankkeen toimenpiteitä ovat koulutukset ja ohjemateriaalien tuottaminen tautisuojauksen tueksi. Pienryhmätoiminnan kautta tehdään tautisuojauksen tason arviointi, analysointi ja kehittäminen. Hanke on neljän ELY-keskusalueen ja kahden eri tuotantosuunnan välinen koulutushanke. Hanke-alueena on Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueet. Sika- ja siipikarjatuotanto on keskittynyt läntiseen Suomeen näiden ELY-keskuksien alueelle, jolla tuotetaan merkittävä osa suomalaisesta sian- ja siipikarjanlihasta sekä kananmunista: sianlihasta noin 60 %, broilerinlihasta noin 60 %, kalkkunanlihasta noin 70 % ja kananmunista noin 80 %.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

128742

Startdatum

01.05.2020

Slutdatum

31.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner