Hanke
Utvecklingsprojekt - 128742

Suojaa SiKana- sika-ja siipikarjatilojen tautiriskienhallinnan kehittämishanke

Suomen Sikayrittäjät ry

30.04.2020 - 29.09.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Sika- ja siipikarjatuotantoa uhkaavat vakavat eläintaudit, joilta suojautumiseen on koronavirus-pandemian myötä herätty aiempaa aktiivisemmin. Poikkeuksellisessa tilanteessa Suomen Sikayrittäjät ry, Suomen Siipikarjaliitto ry ja Eläinten terveys ETT ry tiivistävät hankeyhteistyötä vakavien tautiuhkien hallitsemiseksi ja uusien toimintatapojen sekä yhteistyön kehittämiseksi. Hankeidea on lähtenyt sika- ja siipikarjatilojen akuutista tarpeesta tilojen tautiriskienhallintakäytäntöjen vahvistamiseksi sekä uusien toimintatapojen löytämiseksi. Hankkeessa lisätään tuottajien, tiloilla työskentelevien henkilöiden ja eläinlääkäreiden tietoutta tarttuvista eläintaudeista ja niiden torjunnasta, jotta suomalaiset tuotantoeläimet pysyisivät terveinä. Lisäksi arvioidaan ja kehitetään tilojen tautisuojauksen tasoa ja hyödynnetään arvioinneista saatavia tai jo olemassa olevia tuloksia tautisuojauksen parantamiseen ja vertailuun pitopaikkojen välillä. Hankkeen toimenpiteitä ovat koulutukset ja ohjemateriaalien tuottaminen tautisuojauksen tueksi. Pienryhmätoiminnan kautta tehdään tautisuojauksen tason arviointi, analysointi ja kehittäminen. Hanke on neljän ELY-keskusalueen ja kahden eri tuotantosuunnan välinen koulutushanke. Hanke-alueena on Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueet. Sika- ja siipikarjatuotanto on keskittynyt läntiseen Suomeen näiden ELY-keskuksien alueelle, jolla tuotetaan merkittävä osa suomalaisesta sian- ja siipikarjanlihasta sekä kananmunista: sianlihasta noin 60 %, broilerinlihasta noin 60 %, kalkkunanlihasta noin 70 % ja kananmunista noin 80 %.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

128742

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

29.09.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hygien
Riskhantering
djurens välbefinnande
fjäderfä
svin
säkerhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt