Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 92647

Suojakallion Hevosurheilukeskus

Korpilahden Ratsastajat ry

28.02.2019 - 05.08.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Suojakallion ratsastuskenttä Korpilahdella on Keski-Suomen suurin ulkoratsastuskenttä. Korpilahden Ratsastajat ry järjestää alueella vuosittain useita kilpailupäiviä ja valmennuksia, joiden ohella kenttä on jatkuvasti ratsastajien käytössä omatoimiharjoittelua varten. Ratsukoita saapuu kilpailuihin ja valmennuksiin niin koko Keski-Suomen alueelta kuin ympäri Suomen ja seuralla onkin hyvä maine kilpailunjärjestäjänä niin alueella kuin kansallisellakin tasolla. Suojakallion alueen suurin puute on paikoitusalueen pieni koko ja varsinkin kilpailujen aikana paikoitus on tapahtuman pullonkaula. Kentän pieni ja ahdas parkkipaikka on kisojen aikaan varattu yksinomaan hevostrailereille, jolloin yleisön ja kilpailijoiden tukijoukkojen henkilöautot on pysäköitävä kapean Painaantien varteen, mikä aiheuttaa turvallisuusriskin. Liikenne Mattilantietä pitkin kulkee aivan trailerien parkkipaikan ohi ja alueella on ajoittain vaarallistakin tungosta, kun hevosia puretaan, lastataan ja talutetaan alueella samanaikaisesti autojen ja traktorien ajaessa ohi. Hankkeen ensisijainen tavoite on rakentaa uusi, tilava parkkipaikka kentän taakse ja parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta alueella. Varsinaisen ratsastuskentän pohja ei vastaa tämän päivän vaatimuksia. Kentän alta puuttuu salaojitus, mikä hidastaa kentän kuivumista ja kentän pintamateriaali on jo kulunutta ja likaantunutta. Uusittu kentän pohja varmistaisi laadukkaiden kilpailujen järjestämisen Suojakalliolla jatkossakin ja lisäisi myös kilpailijamääriä ja tätä kautta tuloja mm. hevos- ja ihmismajoitusta tarjoaville alueen yrittäjille. Parkkipaikan laajennuksen ja kentän pohjan kunnostuksen lisäksi tavoitteena on kahvio- ja wc-tilojen uusiminen viihtyvyyden lisäämiseksi sekä porakaivon ja kevyen kastelujärjestelmän asentaminen kentän huoltotöiden helpottamiseksi. Hanke palvelisi myös muita tapahtumia, kuten Neste Rallia, Korpilahden eteläisten kylien Maalaismarkkinoita ja seudun koiraharrastustoimintaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

92647

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

05.08.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt