Hanke
Utvecklingsprojekt - 8294

Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia (SUOKAS)

Luonnonvarakeskus

31.10.2015 - 08.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

SUOKAS-hankkeen tavoitteena on aktivoida toimijoita soiden ja metsien uusiutuvan kenttäkerroskasvillisuuden hyödyntämiseen luonnontuotteina ja monipuolistaa keruutuotteiden kaupallista valikoimaa. Suokasvit toimivat hankkeen kärkenä: niiden markkinapotentiaalia ja uusia jalostusmahdollisuuksia selvittämällä avataan tietä ja luodaan toimintamallia myös muiden uusien luonnontuotteiden keruutoiminnan, jatkojalostuksen ja markkinoinnin innovoimiselle yhteistyössä muiden luonnontuotealan kehittäjien kanssa. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin: 1. Suokasvien käytön sovellusalat ja nykytilanne, 2. Keruutoiminnan kehittäminen ja aktivointi, sekä 3. Yritystoiminnan ja markkinoiden aktivointi. Kohderyhmänä ovat luonnontuotteiden keruuta ja jatkojalostusta harjoittavat yritykset ja muut luonnontuotealaa kehittävät toimijat. Hanke lisää elinkeinomahdollisuuksia erityisesti maaseudulla, jonne keruuympäristöt keskittyvät. Tuotteiden jatkojalostus voi potentiaalisesti luoda uutta elinkeinotoimintaa myös maaseutua laajemmalle alueelle. Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2015-31.12.2016.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8294

Aloituspäivämäärä

31.10.2015

Loppumispäivämäärä

08.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Ny affärsverksamhet
naturprodukter

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt