Hanke
Utvecklingsprojekt - 66739

Suometsien Sadonkorjuu

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.07.2018 - 30.07.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on kehittää hankealueen suopuustojen puunkorjuuta siten, että puunkorjuun nykyisestä kausivaihtelusta aiheutuvat erilaiset ongelmat niin metsänomistajille kuin puuta käyttävälle teollisuudellekin vähenevät. Tämän seurauksena metsänomistajien puunmyyntimahdollisuudet lisääntyvät Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

66739

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

30.07.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Skogsenergi
digitalisering
hållbar användning av skog
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt