Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230109

Suomukala- ja pohjarysien hankinta

Johtela Eerik Kristian

03.01.2023 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Suomukala- ja pohjarysien hankinta vajaasti hyödynnettyjen lajien pyyntiin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230109

Startdatum

03.01.2023

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner