Projekt
Investeringsprojekt - 292395

Suopellon sataman jäähileasema

Sysmän kunta

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella toteutetaan jäähileasema Suopellon sataman yhteyteen, johon sisältyy automaattinen jäähilekone ja jäähilesäiliö. Jäähilekoneen kapasiteetti tulisi olla noin 400kg/vrk. Suurempi kone ei mahdu suunniteltuun tilaan. Kontti on eristetty ja huoltotila lämmitetty. Jäähile huoneen ovi lukittu ovikoodilla. Jäähile-asema olisi energiataloudellinen, siirreltävä ja tehokas. Asema perustettaisiin kunnan omistaman sataman alueelle, missä on jo kunnan asentamassa kontissa vesi- ja sähköliittymät. Kontin yksi kolmesta WC-tilasta otettaisiin muutostöillä jäähileaseman käyttöön. Sijoituspaikka on helposti saavutettavissa ja infrastruktuuri on käyttäjille valmiina. Jäähilehuoneeseen asennetaan ilmalämpöpumppu. Jäähile asema voisi käyttää katolle sijoitettavia aurinkopaneeleja viilennykseen ja energiatarpeeseen. Hanke mahdollistaa jäähileen saatavuuden eri käyttäjäryhmille Sysmässä. Jäähileen saatavuus on avovesiaikana tärkeää saaliiden säilymisen vuoksi. Käyttäjiä ovat mm. 2.ryhmän kaupalliset kalastajat, joilla harvoin on omaa jäähiletuotantoa saatavilla. Vapaa-ajankalastajien palveleminen tuo lisäarvoa kunnan liike-elämään. Muutostyöt aloitetaan huhtikuussa 2024. Kontti otettaisiin käyttöön kesällä 2024. Hankkeessa on ollut käytettävissä kunnan työtä, ostopalvelua, Päijänne-Leader neuvontaopastus. Kontin muutostöiden, aurinkopaneelien ja ilmalämpöpumpun kustannusarvio on 18000,00 € alv 0% , josta Sysmän kunnan omarahoitusosuus on 6 300,00 euroa alv. 0%. Hanke mahdollistaa jäähileen jakelun Sysmän kunnan alueella toimiville 2. luokan kalastajille sekä vapaa-ajankalastajille kaudesta 2024 eteenpäin. Kontti on energiatehokas ja toimintavarma hyvän hilekoneen ansiosta. Parantuneista palveluista hyötyy suoraan tai välillisesti Sysmän kunnan alueella, vapaa-ajankalastajat, kaupalliset kalastajat, mökkiläiset, yrittäjät ja alueen asukkaat ja se lisää alueen elinvoimaisuutta sekä mahdollistaa uuden yrittäjyyden sekä olemassa olevien yritysten kehityksen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

292395

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner