Projekt
Utvecklingsprojekt - 27219

SusiAita

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry

01.05.2016 - 14.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

SusiAita-hankkeen tavoitteena on susiongelmaan liittyvien toimijoiden (karjankasvatus, harraste-eläinten pitäjät, luonnonsuojelijat, metsästys /riistanhoito, maaseudun asukkaat) yhteistyönä suunnitella ja jakaa puolueetonta ja faktoihin pohjautuvaa neuvoa susien ekologiasta ja siitä miten suojata kotieläimet, tuotantoeläimet ja metsästyskoirat susilta, minne ilmoittaa havainnoista tai mahdollisista vahingoista, mistä ja kuka saa korvauksia vahingoista ja miten niitä haetaan. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jota voidaan jakaa muuallakin ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä Salon uudella susireviirillä. Tavoitteena on suuremmassa mittakaavassa yhteen sovittaa ja turvata maaseudun elinvoimaisuus (elinkeinot, harrasteet ja perinnemaisemat) ja suden suojelu alueella. Hankkeen tavoitteena on lisätä eri osapuolten yhteistyötä ja tiedonvälitystä konfliktien välttämiseksi. Hankkeessa järjestetään avoimia yleisö- ja neuvontatilaisuuksia sekä pienryhmille kohdekohtaisia opastustapahtumia. Hankkeessa jaetaan esitteitä (mahdollisesti tehdään, jos ei ole käyttöön sopivia olemassa). Kohdekohtaisten kokeilujen ja esimerkkien avulla tuodaan esille hyviä käytäntöjä ja jaetaan käytännön neuvoja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

27219

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

14.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner