Hanke
Utvecklingsprojekt - 27219

SusiAita

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry

30.04.2016 - 14.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

SusiAita-hankkeen tavoitteena on susiongelmaan liittyvien toimijoiden (karjankasvatus, harraste-eläinten pitäjät, luonnonsuojelijat, metsästys /riistanhoito, maaseudun asukkaat) yhteistyönä suunnitella ja jakaa puolueetonta ja faktoihin pohjautuvaa neuvoa susien ekologiasta ja siitä miten suojata kotieläimet, tuotantoeläimet ja metsästyskoirat susilta, minne ilmoittaa havainnoista tai mahdollisista vahingoista, mistä ja kuka saa korvauksia vahingoista ja miten niitä haetaan. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jota voidaan jakaa muuallakin ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä Salon uudella susireviirillä. Tavoitteena on suuremmassa mittakaavassa yhteen sovittaa ja turvata maaseudun elinvoimaisuus (elinkeinot, harrasteet ja perinnemaisemat) ja suden suojelu alueella. Hankkeen tavoitteena on lisätä eri osapuolten yhteistyötä ja tiedonvälitystä konfliktien välttämiseksi. Hankkeessa järjestetään avoimia yleisö- ja neuvontatilaisuuksia sekä pienryhmille kohdekohtaisia opastustapahtumia. Hankkeessa jaetaan esitteitä (mahdollisesti tehdään, jos ei ole käyttöön sopivia olemassa). Kohdekohtaisten kokeilujen ja esimerkkien avulla tuodaan esille hyviä käytäntöjä ja jaetaan käytännön neuvoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

27219

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

14.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

djurens välbefinnande
kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt