Projekt
Utvecklingsprojekt - 145022

Sustainable Travel Kymenlaakso

Kouvolan kaupunki

01.01.2021 - 31.05.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen perustavoite on edistää Kymenlaakson matkailun kehittymistä kestävän matkailun kohteeksi ja siten tukea alueen matkailusektorin toimintaedellytyksiä ja pitkäjänteistä kehittymistä kestävyys-teeman tärkeyden noustessa. Hanke tukee Suomen matkailustrategian (TEM 2019) tavoitetta muodostaa Suomesta kestävän matkailun kärkimaa 2025. Hankkeen myötä alueen matkailutoimijoiden tunnettavuus nousee kansallisessa markkinoinnissa, jossa jatkossa kestävien matkailupalveluiden rooli on nousemassa. Kestävän matkailun kehittäminen kilpailukyvyn kannalta on merkittävää. Tämä parantaa Kymenlaakson matkailutoimijoiden sekä elinkeinotoimintojen menestyksen edellytyksiä. Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on tehdä tarvittavaa tukityötä alueen matkailuyrityksille, jotta alueen matkailutoimijat voivat kehittää toimintaansa em. kestävän matkailun periaatteiden mukaan. Tärkeä työkalu on Visit Finlandin koordinoima, ja kaikille kv-matkailijoita tavoitteleville matkailuyrityksille tarkoitetun Sustainable Travel Finland –ohjelmapolku. Hankkeessa tehdään ko. ohjelmapolun alueellista jalkauttamista alueen toimijoille sekä toimenpiteitä jotka vahvistavat alueen matkailuyritysten edellytyksiä vastuulliseen toiminnan viestintään. Ohjelmapolun toteuttanut matkailuyritys saa uutta kansainvälistä näkyvyyttä Sustainable Travel Finland-merkin avulla. Lisäksi kun alueella pääosa toimijoista on saanut ko. merkinnän, koko alue voi hakea Sustainable Travel Finland- destinaatio-statusta. Hankkeessa tehdään myös suunnitelma Kymenlaakson matkailun ilmastonäkökohdista. Ilmastonmuutos on tärkeä teema kestävän matkailuun tulevaisuuteen varautumisen kannalta, ja tässä suunnitelmassa otetaan huomioon sekä ilmastonmuutoksen hillintä sekä sopeutuminen. Varautumalla ilmastonmuutoksen muutoksiin voidaan paitsi huomioida haasteita, myös tarttua mahdollisuuksia esimerkiksi ns. sulanmaan sesongin pidentymisen tai talven lyhentymisen kautta uutuusarvoltaan kiinnostavien matkailutuotteiden kehittämiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145022

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.05.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner