Projekt
Utvecklingsprojekt - 192990

Sustaining Businesses in Ostrobothnia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

01.04.2022 - 31.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ett kunskapslyft för köpare och säljare av företag i Österbotten. Vi vill öka medvetenheten om möjligheten att bli företagare genom företagsköp och vikten av att hålla sitt företag i försäljningsskick. I projektinsatserna ingår att genom information stöda potentiella företagsköpare och -säljare i deras process så att ett ägarskifte kan ske på ett kontrollerat och smidigt sätt. Köparen får information om hur ett företagsköp förbereds, vilka uppgifter som behöver insamlas innan ett köp, hur köpeobjektet granskas samt vad som händer efter ett företagsköp. Säljare får information om vad som är viktigt ur försäljningssynpunkt och hur man sätter företaget i försäljningsskick. Genom samarbete med bokföringsbyråer, företagarorganisationer och andra organisationer som erbjuder rådgivning och finansiering åt företag riktar vi uppmärksamhet på företagsköp och -försäljning som en möjlighet för att bibehålla och skapa nya framgångsrika företag och hålla den österbottniska landsbygden levande. Projektet genomförs som flerspråkigt så att kunden får betjäning och information på sitt eget modersmål. Vi skapar nya digitala verktyg som finns tillgängliga för kunderna oberoende av plats och tid.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

192990

Startdatum

01.04.2022

Slutdatum

31.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner